Wednesday, October 28, 2009

Maksud Sebuah Memorandum!

Bagaimana jika seorang si pulan dengan megah membuat suatu perjanjian kepada seorang lagi si pulan yang lain, tapi malangnya si pulan yang membuat perjanjian itulah yang mengingkarinya?
Persoalan yang dibangkitkan bukanlah atas rasa tidak puas hati yang melampau-lampau tapi sekadar mencari jawapan sebenar tentang definisi tepat untuk satu memorandum.
Adakah wajar bagi orang yang mengingkari itu dihukum bagi kesalahan yang dilakukan? Wajar kerana dia telah melanggar perjanjian yang dia sendiri reka.
Adakah wajar bagi orang yang mengingkari itu dihukum bagi kesalahan yang dilakukan? Tidak wajar kerana mungkin dia perlu membalas kesalahan si pulan satu lagi yang dilakukanya sebelum terbentuk perjanjian tersebut.
Mmm... Jawapan adalah hak milik masing-masing.

...dan aku terpaksa beralah lagi.

No comments: