Tuesday, January 13, 2009

Akhlak

Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah.
Wahab B Munabin

No comments: